Jako kovář se zabývám převážně klasickou kovařinou. Nejčastěji zhotovuji různé mříže, zábradlí, z menších výrobků svícny, krbové nářadí apod.

Provádím:

Povrchová úprava výrobků je převážně kovářskou černí, lakem, u menších výrobků klasickým černěním v oleji.

2016 © Jan Helíšek, vytvořil: ptweb.cz